Gemeentelijke raad voor ruimtelijke ordening (GECORO)

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) is een officiële adviesraad voor ruimtelijke ordening op gemeentelijk niveau. De GECORO heeft een aantal wettelijke bevoegdheden, zoals bijvoorbeeld het verstrekken van advies over het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, ruimtelijke uitvoeringsplannen en stedenbouwkundige verordeningen.

Hier kan u het huishoudelijk reglement en samenstelling vinden.
Lees hier het laatst goedgekeurde verslag van de vergadering.

Hebt u vragen of tips voor deze raad contacteer dan:

De voorzitter:
Erwin Trekels

De bevoegde schepen:
Marleen Lefevre - 0474/86 09 15 - marleen.lefevre@gemhoegaarden.be

De bevoegde ambtenaar: 
 - 016/768 768 - omgeving@gemhoegaarden.be