Gemeentelijke raad voor ruimtelijke ordening (GECORO)

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) is een officiële adviesraad voor ruimtelijke ordening op gemeentelijk niveau. De GECORO heeft een aantal wettelijke bevoegdheden, zoals bijvoorbeeld het verstrekken van advies over het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, ruimtelijke uitvoeringsplannen en stedenbouwkundige verordeningen.

Hier kan u de 'statuten' vinden.

Lees hier het laatst goedgekeurde verslag van de vergadering.

Lees hier de gezamenlijk MARH-GECORO inspraakreactie, ingediend bij de Dienst MER met betrekking de kennisgevingsnota "Windturbineproject langsheen de E40 te Oud-Heverlee, Bierbeek, Boutersem, Tienen en Hoegaarden" (Storm 15 bvba, Elicio NV en Grontmij Belgium NV).

Hebt u vragen of tips voor deze raad contacteer dan:

De voorzitter:
Erwin Trekels - 0496/22 34 84 - erwin.trekels@telenet.be

De bevoegde schepen:
Marleen Lefevre - 0474/86 09 15 - marleen.lefevre@gemhoegaarden.be

De bevoegde ambtenaar: 
Marlies Buvens - 016/76 87 20 - marlies.buvens@gemhoegaarden.be