GBC = gemeentelijke mobiliteitscommissie

De GBC is een multidisciplinair en beleidsdomeinoverschrijdend overlegforum waarin de betrokken partners samen mobiliteitsknelpunten onderzoeken en voorstellen tot oplossingen uitwerken.

De GBC wordt opgericht bij besluit van de gemeenteraad, d.d. 08.10.2013.

Meer informatie: Milieudienst - milieuambtenaar 
Philip PEETERSILLE tel: 016 76 87 40 e-mail: philip.peetersille@gemhoegaarden.be