GBC = gemeentelijke begeleidingscommissie mobiliteit

De GBC is een multidisciplinair en beleidsdomeinoverschrijdend overlegforum waarin de betrokken partners samen mobiliteitsknelpunten onderzoeken en voorstellen tot oplossingen uitwerken.
De GBC wordt opgericht bij besluit van de gemeenteraad, d.d. 08.10.2013.

Vlaanderen wordt ingedeeld in 15 vervoerregio's. In elke vervoerregio wordt een vervoerregioraad samengesteld waarin steden en gemeenten zetelen. De vervoerregioraad bewaakt, stuurt en evalueert de invulling van basisbereikbaarheid in de vervoerregio. De vervoerregioraad zal dus in de vervoerregio voor een groot stuk de touwtjes in handen krijgen op het gebied van mobiliteit. Steden en gemeenten moeten het 'lokale denken' verlaten en evolueren naar 'denken op vervoerregionaal niveau. Tijdens de overgangsperiode oprichting vervoerregio/vervoersraad Leuven blijft de bestaande GBC actief.

Meer informatie:
Thibaut Deprez - 016/768 768
thibaut.deprez@gemhoegaarden.be