Cultuurraad

De cultuurraad adviseert het gemeentebestuur over alle culturele materies voor en in Hoegaarden. De raad ondersteunt de gemeentelijke culturele verenigingen en hun activiteiten en organiseert zelf jaarlijks een aantal evenementen. Het vroegere beheersorgaan voor het gemeenschapscentrum en de bibliotheek zijn geïntegreerd in de cultuurraad.

Naast vertegenwoordigers van de Hoegaardse culturele organisaties en instellingen, kunnen ook cultuurdeskundige inwoners lid zijn van de cultuurraad.  

Huishoudelijk reglement en samenstelling cultuurraad
Lees hier het laatste goedgekeurde verslag.

Hebt u vragen of tips voor deze raad contacteer dan:

De voorzitter:
Peter Laermans - 0474/09 35 18 - peter.laermans@telenet.be

De bevoegde schepen: 
Marleen Lefevre - 0474/86 09 15 - marleen.lefevre@gemhoegaarden.be

De bevoegde ambtenaar: 
Linda Cornu - 016/768 768 - linda.cornu@gemhoegaarden.be