Cultuurraad

De Cultuurraad adviseert het gemeentebestuur inzake het cultuurbeleid in Hoegaarden. De raad ondersteunt de gemeentelijke culturele verenigingen en hun activiteiten en organiseert zelf jaarlijks een aantal evenementen.

Hier vindt u de herbevestiging van de erkenning van de cultuurraad, zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 14.10.2014: huishoudelijk reglement en samenstelling adviesorgaan voor cultuur en de afsprakennota gemeentelijke adviesraden.

Lees hier het laatste goedgekeurde verslag.

Hebt u vragen of tips voor deze raad contacteer dan:

De voorzitter:
Karel Tanghe - karel.tanghe1@telenet.be

De bevoegde schepen: 
Tom Groeseneken - 0494/92 87 03 - tom.groeseneken@gemhoegaarden.be

De bevoegde ambtenaar: 
Linda Cornu - 016/76 87 50 - linda.cornu@gemhoegaarden.be