Beheersorgaan sporthal

Het Beheersorgaan van de sporthal adviseert het gemeentebestuur over alles wat te maken heeft met de werking van de sporthal.

Hier kan u het 'organiek reglement' vinden.

Lees hier het laatst goedgekeurde verslag van de vergadering

Hebt u vragen of tips voor deze raad contacteer dan:

De voorzitter:

De bevoegde schepen: 
Filip Havet - 0476/35 71 43 - filip.havet@skynet.be

De bevoegde ambtenaar: 
Linda Cornu - 016/76 87 50 - linda.cornu@gemhoegaarden.be