Beheersorgaan bibliotheek

Het Beheersorgaan van de Bibliotheek adviseert het gemeentebestuur over alles wat te maken heeft met de werking van de bibliotheek.

Hier kan u het huishoudelijk reglement vinden en de keuze beheersvorm.

Lees hier het verslag van de laatste vergadering.

Hebt u vragen of tips voor deze raad contacteer dan:

De voorzitter:
May Vanmiert - 0476/96 41 76 - may.vanmiert@telenet.be

De bevoegde schepen:
Marleen Lefevre - 0474/86 09 15 - marleen.lefevre@gemhoegaarden.be

De bevoegde ambtenaar: 
Nina Bossaer - 016/76 87 77 - bibliotheek@gemhoegaarden.be