Gemeentebestuur 

College van burgemeester en schepenen

Burgemeester   Jean-Pierre TAVERNIERS

Samenstelling schepencollege: 
Marleen LEFEVRE, Filip HAVET, Hans DECOSTER, Tom GROESENEKEN - schepenen

Toegevoegd aan het college de OCMW voorzitter  Jos CAUWBERGHS

Het college is het uitvoerend orgaan van het gemeentebestuur. Het voert de beslissingen uit van de gemeenteraad en is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college vergadert wekelijks. De vergaderingen zijn niet openbaar.
Voor een afspraak met de burgemeester of schepenen neemt u best persoonlijk contact op. Wilt u het voltallige college spreken, dan regelt u een afspraak via de algemeen directeur bart.hendrix@gemhoegaarden.be

Overzicht contactgegevens college 

 

 Gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente. De raad stippelt het beleid uit voor gemeentelijke thema's. De 17 gemeenteraadsleden worden om de 6 jaar rechtstreeks verkozen door de inwoners van de gemeente. De werking van de raad wordt nader toegelicht in een huishoudelijk reglement. In het kader van het integriteitsbeleid, werd tevens een deontologische code voor gemeenteraadsleden aangenomen.

Overzicht gemeenteraadsleden Hoegaarden 
CD&V            TAVERNIERS Jean Pierre, voorzitter - burgemeester
Open VLD    PRINCEN Herwig
CD&V            HARDIQUEST Godelieve
Open VLD    DOTREMONT Lucie
SP.A                BUCCAUW Luc
CD&V            FRANCART Alfred
CD&V            HAVET Filip
CD&V            LEFEVRE Marleen

CD&V            GROESENEKEN Tom
Open VLD   ABTS Daniël 
CD&V            LAMBRECHTS Willy
CD&V            DECOSTER Hans
CD&V            DRUYTS Gerti
CD&V            JANSSENS Evelien
NVA                FUCHS Liselore
CD&V            HENDRICKX Kris
NVA                VAN DEN STEEN Achiel

Overzicht contactgegevens gemeenteraad

Huishoudelijk reglement gemeenteraad
Goedkeuring: GR 12.03.2013  - Publicatie: 29.03.2015 -download                                               
Deontologische code gemeenteraadsleden
Goedkeuring: GR 17.04.2007  - Publicatie: 29.03.2015 - download                                                  
               
Gemeenteraden
Met uitzondering van de maanden juli en augustus, vergadert de gemeenteraad in principe elke tweede dinsdag van de maand in de raadszaal van het gemeentehuis. De zitting begint om 20 uur. Iedereen die wil, mag deze openbare zitting bijwonen. 

VERGADERINGEN 2018
9 januari 2018 - dagorde - notulen
20 februari 2018 - dagordenotulen
17 april 2018 - dagorde - notulen 
8 mei 2018 - dagorde - notulen
19 juni 2018 - dagorde - notulen
11 september 2018 - dagorde - notulen
9 oktober 2018 - dagorde - notulen
13 november 2018  - dagorde
11 december 2018 - dagorde

Meer informatie :  Archief gemeenteraad