Schepen Hans Decoster

Bevoegd voor: financiën, onderwijs, KMO & middenstand, patrimonium, dierenwelzijn en volksgezondheid.

Contactgegevens:
Kloosterstraat 51 - 3320 Hoegaarden
tel. 0475/65 37 68
e-mail: hans.decoster@skynet.be