College van burgemeester en schepenen

Overzicht contactgegevens

 Burgemeester Jean-Pierre TAVERNIERS

Jean-Pierre Taverniers

Bevoegd voor: algemeen beleid, openbare werken, politie, brandweer, landbouw, groenbeleid, reinigingsdienst, erediensten, verkeer en mobiliteit. 
Voorzitter gemeenteraad - voorzitter OCMW-raad - voorzitter vast bureau
Contactgegevens:
Hauthem 82 - 3320 Hoegaarden
tel. 016/76 73 86 - 0476/71 21 90
e-mail: jeanpierre.taverniers@gemhoegaarden.be

 

Voorzitter BCSD - Schepen Filip HAVET

Bevoegd voor: sociale zaken, burgerlijke stand en bevolking, begraafplaatsen, huisvesting en welzijnsbeleid.
Voorzitter Bijzonder Comité Sociale dienst (BCSD)
Contactgegevens:
Paardskerkhofstraat 4 - 3320 Hoegaarden
tel. 016/76 52 62 - 0476/35 71 43
e-mail: filip.havet@gemhoegaarden.be

Schepen Marleen LEFEVRE

Marleen Lefevre

Bevoegd voor: communicatie, leefmilieu, toerisme,  ruimtelijke ordening en stedenbouw, cultuur en ontwikkelingssamenwerking.
Contactgegevens:
Bleystraat 21 - 3320 Hoegaarden
tel. 0474/86 09 15
e-mail: marleen.lefevre@gemhoegaarden.be

 

Schepen Hans DECOSTER

Bevoegd voor: financiën, onderwijs, KMO & middenstand, patrimonium, dierenwelzijn, volksgezondheid, kinderopvang, tewerkstelling, markten en foren.
Contactgegevens:
Kloosterstraat 51 - 3320 Hoegaarden
tel.016/76 63 31 - 0475/65 37 68
e-mail: hans.decoster@gemhoegaarden.be

 Schepen TOM GROESENEKEN

Bevoegd voor: gelijke kansen, senioren, feestelijkheden, informatica, jeugd, sport en recreatie.
Contactgegevens:
Stationsstraat 37/1 - 3320 Hoegaarden
tel. 0494/92 87 03
e-mail: tom.groeseneken@gemhoegaarden.be