Meerjarenplan 2014 - 2019

Het meerjarenplan is het document dat aan de start van de beleids- en beheerscyclus (BBC) wordt opgemaakt. Hierin vertaalt het gemeentebestuur haar missie en visie in strategische beleidsdoelstellingen en actieplannen. Het meerjarenplan geeft met andere woorden een inzicht in wat de gemeente wil bereiken de komende 6 jaar en hoe ze dat gaat doen. Ook het OCMW heeft een meerjarenplanning opgesteld.

Hieronder kan u de meerjarenplannen 2014 - 2019 downloaden. Het meerjarenplan van OCMW Hoegaarden is goedgekeurd door de OCMW-raad van 11 december 2013. Het meerjarenplan van de gemeente Hoegaarden is goedgekeurd in de gemeenteraad van 17 december 2013.

Inspraak van burgers is belangrijk bij het opstellen van beleidsplannen. Op 1 oktober 2013 werd een inspraakvergadering voor burgers en adviesraden georganiseerd. Het verslag van deze vergadering en de adviezen van de verschillende adviesraden op het meerjarenplan kan u hier raadplegen.

Ook bij de uitvoering van het beleid is participatie belangrijk. Dat betekent dat we voortdurend moeten poolshoogte nemen en nagaan wat er leeft aan vragen, noden en behoeften.

Vandaar dat de gemeente Hoegaarden een ideeënbus lanceert, hierin kan je vragen of opmerkingen doorgeven. De ideeënbus staat in het gemeentehuis, maar je kan ook altijd mailen naar de stafmedewerker via wendy.creten@ocmwhoegaarden.be

Meerjarenplan 2014 - 2019 - Gemeente Hoegaarden

Meerjarenplan 2014 - 2019 - OCMW Hoegaarden

Inspraaktraject meerjarenplan