College van burgemeester en schepenen

Overzicht contactgegevens

 Burgemeester Jean-Pierre TAVERNIERS

Jean-Pierre Taverniers

Bevoegd voor: algemeen beleid, openbare werken, politie, brandweer, landbouw, groenbeleid, reinigingsdienst, erediensten. Contactgegevens:
Hauthem 82 - 3320 Hoegaarden
tel. 016/76 73 86 - 0476/71 21 90
e-mail: jean.pierre.taverniers1@telenet.be

 

Schepen Marleen LEFEVRE

Marleen Lefevre

Bevoegd voor: communicatie, leefmilieu, toerisme,  ruimtelijke ordening en stedenbouw, erfgoed en bibliotheek.
Contactgegevens:
Bleystraat 21 - 3320 Hoegaarden
tel. 0474/86 09 15
e-mail: marleenlefevre@hotmail.com

 

Schepen Filip HAVET

Filip Havet

Bevoegd voor: jeugd, sport & recreatie, markten & foren, ontwikkelingssamenwerking, verkeer en mobiliteit
Contactgegevens:
Paardskerkhofstraat 4 - 3320 Hoegaarden
tel. 016/76 52 62 - 0476/35 71 43
e-mail: filip.havet@skynet.be

 

 Schepen Hans DECOSTER 

Bevoegd voor: financiën, onderwijs, KMO en middenstand, patrimonium, dierenwelzijn, volksgezondheid
Contactgegevens:
Kloosterstraat 51 - 3320 Hoegaarden
tel. 0475/65 37 68
e-mail: hans.decoster@skynet.be

 

Schepen TOM GROESENEKEN

Bevoegd voor: burgerlijke stand & bevolking, cultuur, senioren, gelijke kansen, feestelijkheden en informatica
Contactgegevens: 
Stationsstraat 37/1 - 3320 Hoegaarden
tel. 0494/92 87 03
e-mail: tom.groeseneken@gmail.com

 

Toegevoegd aan het College: OCMW-voorzitter Jos CAUWBERGHS

Bevoegd voor: kinderopvang, PWA, huisvesting, welzijnsbeleid, tewerkstelling en begraafplaatsen.
Contactgegevens: 
Babelom 11 - 3320 Hoegaarden
tel. 0473/48 70 53
e-mail: josocmw@gmail.com