Meerjarenplan 2014-2019

Strategisch meerjarenplan

Het meerjarenplan is het document dat aan de start van de beleids- en beheerscyclus (BBC) wordt opgemaakt. Hierin vertaalt het gemeentebestuur haar missie en visie in strategische beleidsdoelstellingen en actieplannen. Het meerjarenplan geeft met andere woorden een inzicht in wat de gemeente wil bereiken de komende 6 jaar en hoe ze dat gaat doen. Ook het OCMW heeft een meerjarenplanning opgesteld.

Het meerjarenplan van OCMW Hoegaarden is goedgekeurd door de OCMW-raad van 11 december 2013. Het meerjarenplan van de gemeente Hoegaarden is goedgekeurd in de gemeenteraad van 17 december 2013. Doorheen de jaren kan het meerjarenplan gewijzigd worden. Hieronder kan u steeds de actuele meerjarenplannen 2014 - 2019 downloaden.

Inspraak van burgers is belangrijk bij het opstellen van beleidsplannen. Op 1 oktober 2013 werd een inspraakvergadering voor burgers en adviesraden georganiseerd. Het verslag van deze vergadering en de adviezen van de verschillende adviesraden op het meerjarenplan kan u hieronder raadplegen.

Ook bij de uitvoering van het beleid is participatie belangrijk. Dat betekent dat we voortdurend moeten poolshoogte nemen en nagaan wat er leeft aan vragen, noden en behoeften. Vandaar dat de gemeente Hoegaarden een ideeënbus lanceert, hierin kan u vragen of opmerkingen doorgeven. De ideeënbus staat in het gemeentehuis, maar u kan ook ons ook bereiken via de digitale ideeënbus.

Meerjarenplan 2014 - 2019 - Gemeente Hoegaarden
Aanpassing meerjarenplan GR 11.12.2018
Budget 2019 - GR 22.12.2019 (notulen) - publicatie 29/01/2019
Budgetwijziging 2019, nr 1 - GR 04.06.2019 (notulen) - publicatie 07/06/2019
Budgetwijziging 2019, nr 2 - GR 12.11.2019 (notulen) - publicatie 20/11/2019
Jaarrekening 2019 - GR 26.05.2020 (notulen) - publicatie 02/06/2020

Meerjarenplan 2014 - 2019 - OCMW Hoegaarden
Aanpassing meerjarenplan RMW 21.11.2018
Budget 2019 - RMW 22.12.2019 (notulen) - publicatie 29/01/2019
Budgetwijziging 2019, nr 1 - RMW 12.11.2019 (notulen) - publicatie 20/11/2019
Goedkeuring budgetwijziging 2019, nr 1 - GR 17.12.2019 - publicatie 24/12/2019
Jaarrekening 2019 - RMW 23.06.2020 (notulen) - publicatie 25/06/2020

Inspraaktraject meerjarenplan