Beleid 

Proost !

De gemeente en het OCMW van Hoegaarden hebben samen een set van waarden en normen bepaald als fundament van beide organisaties. De belangrijkste elementen zijn:
- Professionaliteit en kwaliteit
- Respect, loyaliteit en verantwoordelijkheid
- Ondernemend en daadkrachtig werken
- Open, participatief en transparant beleid
- Samenwerking, klantgerichtheid en collegialiteit
- Tact, discretie en integriteit

Vaststelling waarden gemeente/OCMW Hoegaarden
Goedkeuring: GR 11.03.2014 - RMW 19.03.2014 -download                                                                                                   

Strategisch meerjarenplan

Het meerjarenplan is het document dat aan de start van de beleids- en beheerscyclus (BBC) wordt opgemaakt. Hierin vertaalt het gemeentebestuur haar missie en visie in strategische beleidsdoelstellingen en actieplannen. Het meerjarenplan geeft met andere woorden een inzicht in wat de gemeente wil bereiken de komende 6 jaar en hoe ze dat gaat doen. Ook het OCMW heeft een meerjarenplanning opgesteld.

Het meerjarenplan van OCMW Hoegaarden is goedgekeurd door de OCMW-raad van 11 december 2013. Het meerjarenplan van de gemeente Hoegaarden is goedgekeurd in de gemeenteraad van 17 december 2013. Doorheen de jaren kan het meerjarenplan gewijzigd worden. Hieronder kan u steeds de actuele meerjarenplannen 2014 - 2019 downloaden.

Inspraak van burgers is belangrijk bij het opstellen van beleidsplannen. Op 1 oktober 2013 werd een inspraakvergadering voor burgers en adviesraden georganiseerd. Het verslag van deze vergadering en de adviezen van de verschillende adviesraden op het meerjarenplan kan u hieronder raadplegen.

Ook bij de uitvoering van het beleid is participatie belangrijk. Dat betekent dat we voortdurend moeten poolshoogte nemen en nagaan wat er leeft aan vragen, noden en behoeften. Vandaar dat de gemeente Hoegaarden een ideeënbus lanceert, hierin kan u vragen of opmerkingen doorgeven. De ideeënbus staat in het gemeentehuis, maar u kan ook ons ook bereiken via de digitale ideeënbus.

Meerjarenplan 2014 - 2019 - Gemeente Hoegaarden
Aanpassing meerjarenplan GR 11.12.2018
Budget 2019 - GR 22.12.2019 (notulen) - publicatie 29/01/2019
Budgetwijziging 2019, nr 1 - GR 04.06.2019 (notulen) - publicatie 07/06/2019
Budgetwijziging 2019, nr 2 - GR 12.11.2019 (notulen) - publicatie 20/11/2019
Jaarrekening 2018 - GR 04.06.2019 (notulen) - publicatie 07/06/2019

Meerjarenplan 2014 - 2019 - OCMW Hoegaarden
Aanpassing meerjarenplan RMW 21.11.2018
Budget 2019 - RMW 22.12.2019 (notulen) - publicatie 29/01/2019
Budgetwijziging 2019, nr 1 - RMW 12.11.2019 (notulen) - publicatie 20/11/2019
Jaarrekening 2018 - RMW 10.09.2019 (notulen) - publicatie 26/11/2019

Inspraaktraject meerjarenplan

 Andere beleidsplannen

Klik op het plan waarover u meer informatie wenst.
• Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan
          Download teksten en kaarten GRS
• Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's)
• Bijzonder plan van aanleg (BPA's)
• Mobiliteitsplan
• Woonbeleidsplan
• Bermbeheersplan
• Erosiebestrijdingsplan
Zoneringsplan
Klimaatactieplan
• Kerkenbeleidsplan

 

 Reglementen

Via deze overzichtslijst kan u onze reglementen raadplegen: 
• Overzicht belastingbesluiten gemeente Hoegaarden
• Overzicht retributies en concessies
• Overzicht gemeentelijke premies en subsidies
• Andere reglementen en vorderingen gemeenteraad
Reglementen en vorderingen college
Reglementen en vorderingen burgemeester
• Reglementen OCMW
Reglementen vast bureau

 Politieverordeningen

 Via deze overzichtslijst kan u de politieverordeningen 2019 raadplegen.