Beleid 

Proost !

De gemeente en het OCMW van Hoegaarden hebben samen een set van waarden en normen bepaald als fundament van beide organisaties. De belangrijkste elementen zijn:
- Professionaliteit en kwaliteit
- Respect, loyaliteit en verantwoordelijkheid
- Ondernemend en daadkrachtig werken
- Open, participatief en transparant beleid
- Samenwerking, klantgerichtheid en collegialiteit
- Tact, discretie en integriteit

Vaststelling waarden gemeente/OCMW Hoegaarden
Goedkeuring: GR 11.03.2014 - RMW 19.03.2014 -download                                                                                                   

Strategisch meerjarenplan 2014-2019

Strategisch meerjarenplan 2020-2025

Andere beleidsplannen

Klik op het plan waarover u meer informatie wenst.
• Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan
          Download teksten en kaarten GRS
• Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's)
• Bijzonder plan van aanleg (BPA's)
• Mobiliteitsplan
Woonbeleidsplan
Beleidsplan handhaving omgeving
• Bermbeheersplan
• Erosiebestrijdingsplan
Zoneringsplan
Klimaatactieplan
Kerkenbeleidsplan
Pastoriebeleidsplan
Beleidsplan omgevingshandhaving

Bekendmakingen