Belastingreglementen

Overzicht gemeentelijke belastingreglementen

Klik op de titel om het gewenste besluit te openen

Aanvullende belasting op de personenbelasting
Goedkeuring: GR 17.12.2019 - Publicatie: 23.12.2019

Opcentiemen op de onroerende voorheffing 
Goedkeuring: GR 17.12.2019 - Publicatie: 23.12.2019

Afgifte van administratieve stukken
Goedkeuring: GR 17.12.2019 - Aanpassing 08.09.2020 - Publicatie: 18.09.2020

Afgifte van administratieve stukken 'omgeving' 
Goedkeuring: GR 17.12.2019 - Publicatie: 23.12.209

Tweede verblijven
Goedkeuring: GR 17.12.2019 - Publicatie: 23.12.2019

Leegstand van gebouwen of woningen
Goedkeuring: GR 17.12.2019 - Publicatie: 23.12.2019

Activeringsheffing onbebouwde bouwgronden
Goedkeuring: GR 17.12.2019 - Publicatie: 23.12.2019

Ontbrekende parkeerplaatsen
Goedkeuring: GR 17.12.2019 - Publicatie: 23.12.2019

Contantbelastingsreglement voor de inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval, dit zowel voor huis-aan-huis inzameling, via sorteerstraten, inzameling op afroep, als inzameling op het recyclagepark
Goedkeuring: GR 08.12.2020 - Publicatie: 21.21.2020

Huis-aan-huis verspreiden van reclamedrukwerk
Goedkeuring: GR 17.12.2019 - Publicatie: 23.12.2019

Belasting begraving van niet-inwoner
Goedkeuring: GR 17.12.2019 - Publicatie: 23.12.2019

Belasting ontgravingen
Goedkeuring: 17.12.2019 - Publicatie 27.12.2019

Afschaffing belasting standplaatsen op de wekelijkse markt
Goedkeuring: GR 22.01.2019 - Publicatie: 29.01.2019

Belasting op privatieve ingebruikneming van het openbaar domein vanaf 01/01/2020
Goedkeuring: GR 17.12.2019 - Publicatie: 23.12.2019

Belasting op masten en pylonen
Goedkeuring: GR. 17.12.2019 - Publicatie 27.12.2019

Belasting op sommige tussenkomsten van de lokale politie
Goedkeuring: GR 13.12.2016 - Publicatie 27.12.2016

Algemeen reglement i.v.m. invordering en bezwarenprocedures gemeentelijke belastingen
Goedkeuring: 13.01.2009 - Aanpassing: 21.04.2009 & 08.05.2012 - Publicatie: 14.04.2015 

Wilt u meer informatie krijgen over een belastingreglement dat op deze lijst zijn vermeld, neem dan contact op met de algemeen directeur Bart Hendrix
Wilt u een klacht indienen tegen een belastingreglement neem dan contact op met de toezichthoudende overheid