Belastingreglementen

Overzicht gemeentelijke belastingreglementen

Klik op de titel om het gewenste besluit te openen

Aanvullende belasting op de personenbelasting
Goedkeuring: GR 16.11.2015 - Publicatie: 09.12.2015

Opcentiemen op de onroerende voorheffing
Goedkeuring: GR 16.11.2015 - Publicatie: 09.12.2015

Afgifte van administratieve stukken
Goedkeuring: GR 17.12.2013 - Aanpassing:GR 11.02.2014, GR13.10.2015 - Publicatie: 19.11.2015

Afgifte van stedenbouwkundige inlichtingen
Goedkeuring: GR 17.12.2013 - Publicatie:15.01.2014

Tweede verblijven
Goedkeuring: GR 16.11.2015 - Publicatie: 09.12.2015

Leegstand van gebouwen of woningen
Goedkeuring: GR 21.02.2017 - Publicatie: 24.02.2017

Activeringsheffing onbebouwde bouwgronden
Goedkeuring: GR 16.11.2015 - Publicatie: 09.12.2015

Ontbrekende parkeerplaatsen
Goedkeuring: GR 16.11.2015 - Publicatie: 09.12.2015

Inzameling huishoudelijk afval: gewoon huisvuil, grofvuil, gft en pmd
Goedkeuring: GR 12.11.2013 - Publicatie: 15.01.2014
Aanpassing contantbelasting PMD-zakken
Goedkeuring: GR 18.11.2014 - Publicatie: 12.12.2014

Inzameling en verwerking afvalstoffen gemeentelijk containerpark
Goedkeuring: GR 12.11.2013 - Publicatie:15.01.2014

Inzameling zachte en harde plastics in het gemeentelijk containerpark
Goedkeuring: GR 14.06.2016 - Publicatie: 20.06.2016 

Contantbelasting op andere containerparken van EcoWerf volgens DIFTAR-gewichtsprincipe
Goedkeuring: GR 13.12.2016 - Publicatie 27.12.2016

Weghalen van sluikstorten
Goedkeuring: GR 08.12.2015 - Publicatie: 07.01.2016

Huis-aan-huis verspreiden van reclamedrukwerk
Goedkeuring: GR 16.11.2015 - Publicatie: 09.12.2015

Belasting begraving van niet-inwoner
Goedkeuring: GR 13.10.2015 - Publicatie:12.11.2015

Belasting ontgravingen
Goedkeuring: GR 17.12.2013 - Aanpassing: 13.10.2015 - Publicatie:19.11.2015

Standplaatsen op de wekelijkse markt
Goedkeuring: GR 16.11.2015 - Publicatie: 09.12.2015

Belasting op ingebruikneming van het openbaar domein
Goedkeuring: GR 16.11.2015 - Publicatie: 09.12.2015

Belasting op masten en pylonen
Goedkeuring: GR. 18.04.2017 - Publicatie 19.04.2017

Belasting op sommige tussenkomsten van de lokale politie
Goedkeuring: GR 13.12.2016 - Publicatie 27.12.2016

Algemeen reglement i.v.m. invordering en bezwarenprocedures gemeentelijke belastingen
Goedkeuring: GR 13.01.2009 -  Aanpassingen: GR 21.04.2009 & GR 08.05.2012 - Publicatie: 14.04.2015