Andere reglementen gemeente

Overzicht van andere reglementen Gemeente Hoegaarden

Klik op de titel om het gewenste besluit te openen

Reglement begraafplaatsen
Goedkeuring: GR 13.10.2015 - Publicatie: 12.11.2015

Technische fiche grafmonumenten gemeentelijke begraafplaatsen Hoegaarden
Goedkeuring: CBS 23.05.2016 - Publicatie 21.06.2016 

Stedenbouwkundige verordening betreffende parkeerplaatsen
Goedkeuring: GR 14.10.2014 - Publicatie: 22.10.2014

Gemeentelijk reglement tot goedkeuring van de Code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen
Goedkeuring: GR 12.09.2017 - Publicatie: 21.09.2017 

Opmaak en opbouw leegstandsregister
Goedkeuring: GR 09.02.2010 - Publicatie: 2010
Reglement op de inventarisatie van leegstaande woningen en/of gebouwen en indicaties ter bepaling van leegstand
Goedkeuring: GR 21.02.2017 - Publicatie: 24.02.2017

Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen  
Goedkeuring: GR 13.06.2017 - Publicatie 20.06.2017

Oprichtingsbesluit gemeenschapscentrum
Goedkeuring: GR 17.12.2013 - Publicatie: 15.01.2014

Herbevestiging oprichtingsbesluit sporthal
Goedkeuring: GR 17.12.2013 - Publicatie: 15.01.2014

Reglement organisatie speelstraat
Goedkeuring: GR 08.05.2007 - Aanpassing: GR 11.02.2014
Publicatie: 03.03.2014

Reglement ontlening sportkoffer
Goedkeuring: GR 10.03.2016 - Publicatie: 17.03.2016

Reglement organisatie fuiven
Goedkeuring: GR 11.02.2014 - Publicatie: 03.03.2014

Politiereglement huishoudelijk afval
Goedkeuring: GR 10.05.2005 - Aanpassing14.02.2006-13.06.2006-08.06.2010-14.06.2016 - Publicatie: 21.06.2016

Organisatie van afvalarme evenementen: ter beschikking stellen van herbruikbare drinkbekers aan verenigingen                            
Goedkeuring: GR 17.02.2009 - Aanpassing: GR 20.10.2009 - Publicatie: 2013                                                                  

Ter beschikking stellen van DIFTAR-afvalcontainers aan verenigingen
Goedkeuring: GR 10.05.2005 - Aanpassing GR 11.02.2014 - Publicatie: 03.03.2014                                                         

Dienstreglement bibliotheek
Goedkeuring: GR 13.03.2012, Aanpassing: 22.04.2014  
Publicatie: zie website bib naar www.bib-hoegaarden.be

Reglement voor het huren van instrumenten ART-filiaal Hoegaarden
Goedkeuring: GR 14.06.2016 - Publicatie: 21.06.2016 

Gemeentelijk onderwijs: schoolreglement
Goedkeuring: GR 12.09.2017 - Publicatie: 21.09.2017

Klachtenreglement
Goedkeuring: GR 22.04.2014 - Publicatie: 04.05.2014

Marktreglement
Goedkeuring: GR 12.09.2017 - Publicatie: 19.09.2017

Kermisreglement
Goedkeuring: GR 11.10.2011 - Publicatie: 29.03.2015

Circusreglement
Goedkeuring: GR 21.04.2015 -  Publicatie: 04.05.2015 

Reglement voor de procedure voor een verkoop uit de hand aan de hoogste bieder van de gemeentelijke roerende goederen.
Goedkeuring: GR 14.06.2016 - Publicatie: 21.06.2016

Gemeentelijk reglement publicatie van een thermografische luchtfoto op een publiek toegankelijke website. 
Goedkeuring: GR 12.12.2017 - Publicatie: 20.12.2017

Politiereglement op gemeentelijke administratieve sancties
Goedkeuring: GR 08.11.2005, Aanpassing: 13.09.2016 - Publicatie: 20.09.2016

Politiereglement - Brandreglement 
Besluit tot invoeren stilstaan- en parkeerverbod in Boomgaardstraat  
Goedkeuring: GR 21.02.2017 - Publicatie: 24.02.2017
Besluit tot invoeren van éénrichtingsverkeer in de Doelstraat, tussen het kruispunt met de Dumontstraat en het kruispunt met de Gasthuisstraat. Parkeerverbod in deel van de Doelstraat
Goedkeuring: GR 21.02.2017 - Publicatie: 24.02.2017
Besluit gemeentelijk aanvullend politiereglement snelheidsbeperking Waversesteenweg
Goedkeuring: GR 14.11.2017 - Publicatie: 22.11.2017
Besluit tot invoeren van parkeerverbod in de Tommestraat
Goedkeuring: GR 14.11.2017 - Publicatie: 22.11.2017
Meer reglementen en informatie zie veiligheid

 

Het overzicht van de belastingreglementen vindt u hier

Voor een overzicht van de retributies en concessies klikt u hier.

 Het overzicht van de subsidies en premies vindt u hier.