Andere reglementen en vorderingen gemeenteraad

Overzicht van andere reglementen en vorderingen gemeenteraad Hoegaarden

Klik op de titel om het gewenste besluit te openen

Reglement begraafplaatsen
Goedkeuring: GR 13.10.2015 - Publicatie: 12.11.2015

Stedenbouwkundige verordening betreffende parkeerplaatsen
Goedkeuring: GR 14.10.2014 - Publicatie: 22.10.2014

Politieverordening: plaatsen van oplaadpalen en aanbrengen van parkeervakken voor het opladen van elektrische personenauto's op meerdere locaties
Goedkeuring: GR 20.02.2018 - Publicatie: 26.02.2018

Gemeentelijk reglement tot goedkeuring van de Code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen
Goedkeuring: GR 12.09.2017 - Publicatie: 21.09.2017 

Gemeentelijke verordening geldigheidsduur conformiteitsattest 
Goedkeuring: GR 10.09.2019 - Aanpassing 08.12.2020 - Publicatie 21.12.2020
Opmaak en opbouw leegstandsregister
Goedkeuring: GR 09.02.2010 - Publicatie: 2010
Reglement op de inventarisatie van leegstaande woningen en/of gebouwen en indicaties ter bepaling van leegstand
Goedkeuring: GR 21.02.2017 - Publicatie: 24.02.2017
Reglement op de inventarisatie van verwaarloosde gebouwen en/of woningen
Goedkeuring: GR 23.04.2019 - Publicatie: 08.05.2019

Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen  
Goedkeuring: GR 11.09.2018 - Publicatie 17.09.2018

Oprichtingsbesluit gemeenschapscentrum
Goedkeuring: GR 17.12.2013 - Publicatie: 15.01.2014

Herbevestiging oprichtingsbesluit sporthal
Goedkeuring: GR 17.12.2013 - Publicatie: 15.01.2014

Gemeentelijk reglement openbaarheid van bestuur
Goedkeuring: GR 04.06.2019 - Publicatie 07.06.2019
Gemeentelijk reglement participatie
Goedkeuring: GR 04.06.2019 - Publicatie 07.06.2019 
Klachtenreglement
Goedkeuring: GR 22.04.2014 - Publicatie: 04.05.2014

Reglement organisatie speelstraat
Goedkeuring: GR 08.05.2007 - Aanpassing: GR 11.02.2014
Publicatie: 03.03.2014

Reglement ontlening sportkoffer
Goedkeuring: GR 10.03.2016 - Publicatie: 17.03.2016

Reglement organisatie fuiven
Goedkeuring: GR 11.02.2014 - Publicatie: 03.03.2014

Politiereglement huishoudelijk afval en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen
Goedkeuring: GR 08.12.2020 -  Publicatie: 21.12.2020

Organisatie van afvalarme evenementen: ter beschikking stellen van herbruikbare drinkbekers aan verenigingen                            
Goedkeuring: GR 17.02.2009 - Aanpassing: GR 20.10.2009 - Publicatie: 2013                                                                  

Ter beschikking stellen van DIFTAR-afvalcontainers aan verenigingen
Goedkeuring: GR 10.05.2005 - Aanpassing GR 11.02.2014 - Publicatie: 03.03.2014                                                         

Dienstreglement bibliotheek
Goedkeuring: GR 08.09.2020 - Publicatie: 16.09.2020  

Reglement voor het huren van instrumenten ART-filiaal Hoegaarden
Goedkeuring: GR 14.06.2016 - Publicatie: 21.06.2016 

Gemeentelijk onderwijs: aanpassing schoolreglement
Goedkeuring: GR 23.06.2020 - Publicatie: 25.06.2020
Gemeentelijk onderwijs: capaciteitsbepaling - inschrijvingsperiode - voorrangsperiode
Goedkeuring: GR 23.06.2020 - Publicatie: 25.06.2020

Marktreglement
Goedkeuring: GR 12.09.2017 - Publicatie: 19.09.2017

Kermisreglement
Goedkeuring: GR 11.10.2011 - Publicatie: 29.03.2015

Circusreglement
Goedkeuring: GR 21.04.2015 -  Publicatie: 04.05.2015 

Reglement voor de procedure voor een verkoop uit de hand aan de hoogste bieder van de gemeentelijke roerende goederen.
Goedkeuring: GR 14.06.2016 - Publicatie: 21.06.2016

Gemeentelijk reglement publicatie van een thermografische luchtfoto op een publiek toegankelijke website. 
Goedkeuring: GR 12.12.2017 - Publicatie: 20.12.2017

Vaststelling voorwaarden toekennen van de eretitel van schepen van de gemeente Hoegaarden
Goedkeuring: GR 22.01.2019 - Publicatie: 29.01.2019 

Vaststelling grensbedragen dagelijks beheer en visum financieel beheerder
Goedkeuring: GR 22.01.2019 - Publicatie: 29.01.2019

Delegatiebesluit bevoegdheid aan CBS om gemeentelijke aanvullende politiereglementen op het verkeer vast te stellen
Goedkeuring: GR 08.12.2020 - Publicatie: 21.12.2020

Politiereglement op gemeentelijke administratieve sancties
Goedkeuring: GR 08.11.2005, Aanpassing: 13.09.2016 - Publicatie: 20.09.2016
Politieverordening betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen - goedkeuring GR 13/06/2017 + bijhorend protocolakkoord -  ondertekening 23.10.2017 - kennisgeving GR 14/11/2017 - inwerkingtreding 15/11/2017 - Publicatie 08.08.2018
Gemeentelijke administratieve sancties: reglement tot bemiddeling
Goedkeuring: GR 19.06.2018 - Publicatie: 26.06.2018

Politiereglement PZ Getevallei - Bijlagen bij politiereglement - Brandreglement 
Besluit tot invoeren stilstaan- en parkeerverbod in Boomgaardstraat  
Goedkeuring: GR 21.02.2017 - Publicatie: 24.02.2017
Besluit tot invoeren van éénrichtingsverkeer in de Doelstraat, tussen het kruispunt met de Dumontstraat en het kruispunt met de Gasthuisstraat. Parkeerverbod in deel van de Doelstraat
Goedkeuring: GR 21.02.2017 - Publicatie: 24.02.2017
Besluit gemeentelijk aanvullend politiereglement snelheidsbeperking Waversesteenweg
Goedkeuring: GR 14.11.2017 - Publicatie: 22.11.2017
Besluit tot invoeren van parkeerverbod in de Tommestraat
Goedkeuring: GR 14.11.2017 - Publicatie: 22.11.2017
Aanvullende politiereglement Kerkstaat
Goedkeuring: GR 20.02.2018 - Publicatie: 26.02.2018
Politieverordening zone 30 in Beukenlaan
Goedkeuring: GR 19.06.2018 - Publicatie: 26.06.2018
Politieverordening zone 30 in Koning Albertaan - 't Stichelke
Goedkeuring: GR 19.06.2018 - Publicatie: 26.06.2018
Politieverordening zone 30 in Henri Dotremontstraat, Fabriekgang en Brouwerij Loriersstraat
Goedkeuring: GR 19.06.2018 - Publicatie: 26.06.2018
Goedkeuring signalisatieplan - uitbreiding van het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer van Hoegaarden (Ruilverkaveling Willebringen)
Goedkeuring: GR 19.06.2018 - Publicatie: 26.06.2018
Politieverordening zone 30 in Rommersom
Goedkeuring GR 09.10.2018 - Publicatie: 15.10.2018
Politieverordening gele lijnen Sint-Niklaasstraat thv nr 11
Goedkeuring GR 09.10.2018 - Publicatie 15.10.2018
Politieverordening gele lijnen Tiensestraat thv nr 88
Goedkeuring GR 09.10.2018 - Publicatie 15.10.2018
Politieverordening parkeren Kalverstraat
Goedkeuring GR 09.10.2018 - Publicatie: 15.10.2018
Politieverordening  parkeerplaats mindervaliden Gasthuisstraat
Goedkeuring GR 09.10.2018 - Publicatie: 15.10.2018
Politieverordening eenrichtingsverkeer in Korenstraat en Meisjesschoolstraat
Goedkeuring GR 13.11.2018 - Publicatie: 15.11.2018
Politieverordening plaatsen oplaadpaal elektrische personenauto's Stationstraat thv nr 47 (Ravel) 
Goedkeuring GR 13.11.2018 - Publicatie: 15.11.2018
Politieverordening weren van vrachtwagens in de fietsverbindingsweg naar Geldenaken (Ravel)
Goedkeuring GR 14.01.2020 - Publicatie 20.01.2020
Delegatiebesluit bevoegdheid om gemeentelijke aanvullende politiereglementen op het verkeer vast te stellen door CBS
Goedkeuring GR 08.12.2020 - Publicatie 21.12.2020
Politieverordening voorrangsborden Elst-Hoegaarden
Goedkeuring CBS 14.12.2020 - Publicatie 21.12.2020
- Meer reglementen en informatie zie veiligheid

 

Wilt u meer informatie krijgen over een reglement en/of vordering die op deze lijst zijn vermeld, neem dan contact op met de algemeen directeur Bart Hendrix
Wilt u een klacht indienen tegen een reglement en/of vordering neem dan contact op met de toezichthoudende overheid

Het overzicht van de belastingreglementen vindt u hier

Voor een overzicht van de retributies en concessies klikt u hier.

Het overzicht van de subsidies en premies vindt u hier.

Het overzicht van de reglementen en vorderingen van het college vindt u hier.