De diensten van het gemeente- en OCMW-bestuur zijn gesloten op:

donderdag 11 juli (feest Vlaamse Gemeenschap)