Zondag 11 november 2018: einde WO I - Vredessporen

1918 - 2018: 100 jaar geleden kwam er een einde aan de “Groote Oorlog”.

Op 11 november 1918 om 5u 's morgens werd in een treinwagon bij Compiègne (ten noord-oosten van Parijs) de wapenstilstand onder-tekend. Het echte einde van de eerste wereld-oorlog kwam met de Vrede van Versailles in 1919.

De gemeente Hoegaarden wil samen met de scholen en een aantal socio-cultureel geëngageerde verenigingen dit plechtig herdenken. Het wordt een herdenking om nooit te vergeten, net als de zovele slachtoffers die voor eeuwig in onze gedachten zullen blijven.
Verloop van de herdenking
10u: Huldigingen in Outgaarden, Hoksem en Meldert
10u30: Eucharistieviering in de Sint-Gorgoniuskerk
11u15: Inhuldiging van de vredesboom, vredesbank en oorlogsmonument
            Hagelanddichter Danny Rega leest het vredessonnet
            Mogelijkheid tot bezoeken van de gratis expo van Hoegaards Erfgoed over het einde van WOI (in de Sint-Gorgoniuskerk)

Een spoor van bezinning trekt van het herdenkingsmonument naast het gemeentehuis langs het grafmonument naast de kerk en de vredesbank via de vredesboom richting kerkhof. Langs al deze plaatsen werden siergrassen geplant, opgefleurd met de keramieken klaprozen gemaakt door de leerlingen van de derde graad van onze Hoegaardse scholen.

De expo in de kerk, ingericht door vzw Hoegaards Erfgoed, geeft een overzicht van alle gesneuvelde soldaten die op dit ogenblik geen gezicht, geen naam hebben. Vandaar ook de titel van de expo “Adopteer een soldaat”. De expo vindt plaats in een verduisterde ruimte onder een vredesschans vol wuivende tricolore poppies.
Deze expo is dagelijks geopend van zondag 28 oktober tot en met zondag 11 november 2018 telkens van 10 tot 18u

Vanaf zondag 11 november 2018 zal ook een brochure met een wandeling/fietstocht langs de oorlogsherdenkingsplaatsen beschikbaar zijn waarin meer uitleg over het hele project wordt gegeven.

Er worden 2 herdenkingsplaten voor belangrijke monumenten geplaatst:
- Slag Getelinie (Getebrug Hoegaarden)
- Crash Chadwick (veld Meldert)


Onze gemeente heeft verschillende subsidies ontvangen voor de herdenking van het einde van WO I.

Met de subsidie voor onderhoud van klein historisch erfgoed van de provincie Vlaams-Brabant worden de oorlogsmonumenten in Hoksem, Meldert en Outgaarden opgeknapt.

Het mausoleum naast de Sint-Gorgoniuskerk, zal naast opkuisen en opvoegen, ook voorzien worden van een nieuw glasraam.

Deze en andere vredessporen worden gefinancierd met steun van LEADER, het Europees landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en de provincie Vlaams-Brabant.