Warme dagen: waarschuwingsfase !

De waarschuwingsfase van het ozon- en hitteplan wordt vanaf 20 juli 2018 geactiveerd. UPDATE: einde waarschuwingsfase op 10 augustus 2018.

Zo'n waarschuwingsfase houdt in dat instellingen en organisaties die zich met kwetsbare groepen bezighouden een waarschuwing zullen krijgen en extra waakzaam moeten zijn. 

Hitte kan aanleiding geven tot huiduitslag, uitdroging, hittekrampen, uitputting en zelfs een hitteslag. Veel ozon kan leiden tot kortademigheid, oog- en keelirritatie en hoofdpijn. Voor gevoelige personen kunnen de problemen ernstiger zijn.

Gevoelige groepen zijn baby’s en kleine kinderen, ouderen en chronisch zieken. Ook voor organisatoren van sportieve of culturele evenementen zijn de aanbevelingen belangrijk. Voor hen zijn er specifieke adviezen

De volgende 5 basisadviezen gelden voor iedereen:  

1.      Zorg voor anderen

2.      Wees voorbereid.

3.      Drink voldoende water.

4.      Hou jezelf koel.

5.      Hou je woning koel.

Meer informatie en concrete tips op www.warmedagen.be