! Ziekte van Newcastle bij pluimvee

Ziekte van Newcastle bij pluimvee: besmettingsgevaar bij hobbyvogels - verbod op pluimvee- en vogelmarkten en andere verzamelingen met pluimvee

Het Federaal Voedselagentschap (FAVV) heeft op 29 juni tijdelijke maatregelen genomen om de verspreiding van de ziekte van Newcastle een halt toe te roepen.

Hierdoor is het vanaf maandag 2 juli verboden om:

kippen, kalkoenen, parelhoenen, eenden, ganzen, kwartels, duiven (met uitzondering van wedstrijdduiven), fazanten, patrijzen en loopvogels naar en tussen hobbyhouders over te dragen;

met deze vogelsoorten deel te nemen aan verzamelingen (markten, tentoonstellingen, beurzen, prijskampen,...).

Deze verbodsbepalingen gelden gedurende 30 dagen, tot en met 31 juli 2018.

Achtergrond en verduidelijking:
De ziekte van Newcastle is een zeer besmettelijke ziekte bij vogels. Kippen, kalkoenen, kwartels, duiven, struisvogels, kanaries en papegaaiachtigen zijn zeer gevoelig voor het virus. Minder gevoelige soorten zoals eenden en ganzen kunnen het virus bij zich dragen en uitscheiden zonder ziek te worden. De symptomen van de ziekte van Newcastle komen sterk overeen met die van vogelpest. Net als vogelpest is de ziekte van Newcastle een zoönose en dus besmettelijk voor mensen. Mensen die zijn blootgesteld aan besmette vogels kunnen licht ontstoken ogen en griepachtige symptomen krijgen. Voor mensen is een besmetting met de ziekte van Newcastle niet dodelijk.

De huidige maatregelen zijn genomen door middel van een noodbesluit op basis van art. 6, §2 van de dierengezondheidswet van 24 maart 1987. Bij het gemeentebestuur kunt u dit besluit inzien.

De term 'hobbyhouder' slaat op elke niet-professionele houder van één of meer stuks pluimvee. Het gaat zowel om personen die bijv. slechts één of twee legkippen hebben voor het verwerken van hun groenafval, als houders van bijv. sierpluimvee die dikwijls honderden stuks pluimvee van diverse soorten en rassen bezitten.

De verbodsbepalingen gelden enkel voor alle rassen kippen, kalkoenen, parelhoenen, eenden, ganzen, kwartels, duiven (met uitzondering van wedstrijdduiven), fazanten, patrijzen en loopvogels (o.a. struisvogel, emoe, nandoe, casuaris, rhea,...). Ze zijn niet van toepassing op alle andere in gevangenschap gehouden vogels (bijv. wedstrijdduiven, zang- en siervogels, papegaaien, parkieten,...)

Het verbod om vogels van de vermelde soorten over te dragen, geldt voor alle bewegingen van, door en naar hobbyhouders, nl.
• overdracht van dieren door professionele verkopers (handelaars, winkels, verkooppunten, thuisverkoop van op een pluimveebedrijf, enz.) naar hobbyhouders;
• verkoop, uitwisselen, afstaan, enz. van dieren tussen hobbyhouders;
• aankoop of overname van dieren van hobbyhouders door professionele verkopers.

Het verbod om met pluimvee deel te nemen aan verzamelingen geldt zowel voor hobbyhouders als voor professionele handelaars. In de praktijk betekent dit dat er geen enkel stuk pluimvee aanwezig mag zijn op de wekelijkse openbare markten of op andere, eerder occasionele evenementen als beurzen, prijskampen, tentoonstellingen, etc. die her en der georganiseerd worden.

Overtredingen van de verbodsbepalingen zullen, voor wat de professionele verkopers betreft, onmiddellijk geverbaliseerd worden. De hobbyhouders zullen niet vanaf een eerste overtreding geverbaliseerd worden. Het FAVV wil hen in de eerste plaats bewust maken van de problematiek en de risico's van de ziekte van Newcastle en hen wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid hierin.

Contactpunten van het FAVV:
De lokale controlediensten van het FAVV zijn terug te vinden op www.favv.be/Ice/

Deze lokale diensten kunnen gecontacteerd worden ingeval van vragen, onduidelijkheden of nood aan bijstand en ook om overtredingen door professionele verkopers te melden.

Het dossier van het FAVV over de ziekte van Newcastle kan geraadpleegd worden op www.favv.be/dierengezondheid/newcastle.