Verbod voor particulieren op het gebruik van glyfosaat

 Op voorstel van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, en Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, heeft de Vlaamse regering op vrijdag 14 juli 2017, beslist dat het gebruik van de onkruidverdelger glyfosaat, onder meer verkocht onder de naam Roundup, door particulieren verboden is. Dit verbod ging in op 19 juli 2017, de dag na publicatie van het besluit in het Belgisch staatsblad.

 Wat houdt het verbod in?
Op terreinen gebruikt door particulieren mogen geen glyfosaathoudende pesticiden meer toegepast worden door amateurgebruikers. Professionele gebruikers mogen dit nog wel. De particulier mag al sinds 1 januari 2015 geen pesticiden (alle soorten) meer gebruiken op het trottoir en op de bermen. Een verbod op de verkoop komt er voorlopig niet, dat is een federale bevoegdheid.

 Waarom dit verbod?
Bij het gebruik van glyfosaat bestaan er risico's voor de gezondheid en het milieu. Bij een correct gebruik en met het dragen van beschermende kledij en handschoenen zijn de risico's klein. Onderzoek toont aan dat amateurgebruikers zich niet altijd houden aan de gebruiksvoorschriften en veiligheidsvoorschriften. Dat zorgt voor een groter risico voor milieu en gezondheid. Bovendien was in april 2017 onduidelijkheid ontstaan over de impact van glyfosaat op mens en leefmilieu.

Professionele gebruikers zoals landbouwers en tuinaannemers mogen nog wel producten met glyfosaat gebruiken. Zij beschikken over de nodige opleiding en uitrusting om producten met glyfosaat veilig toe te passen.

 Handhaving
Handhaving van het besluit duurzaam gebruik van pesticiden en dus ook van het verbod op het gebruik van glyfosaat is opgenomen in het milieuhandhavingsbesluit. Dit maakt dat de lokale toezichthouders (milieuambtenaar of lokale politie) bevoegd zijn voor het toezien op de naleving van het verbod.

Tuinieren zonder pesticiden kan
Op de website van de Vlaamse milieumaatschappij vind je alvast enkele tips.  

Elke situatie waar glyfosaat voor gebruikt kon worden kan je ook zonder pesticiden oplossen via de bestrijdingsgids.

Een overzicht met veel gestelde vragen en antwoorden kan je hier terugvinden.