Word verwittigd bij een noodsituatie

In heel wat noodsituaties is een snelle verwittiging van de bevolking cruciaal. De manier waarop u wordt verwittigd, hangt af van de beschikbare kanalen op gemeentelijk, provinciaal en nationaal vlak.
Het Crisiscentrum van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken werkt aan de modernisering van de alarmeringskanalen.
BE-Alert is een nieuwe alarmerings-tool om de bevolking die rechtstreeks betrokken is bij een noodsituatie sneller en duidelijker te verwittigen en zo goed mogelijk te informeren.

Hoe inschrijven?
Om u in te schrijven, gaat u naar de website van het ibz crisiscentrum. Dit kan via de link https://crisiscentrum.be/nl/inhoud/be-alert-alarmering-bij-een-noodsituatie.

Hoe wordt u verwittigd?
Naargelang de noodsituatie, kan de overheid die instaat voor het crisisbeheer besluiten om een alarmeringsboodschap te sturen via de kanalen waarover zij beschikt. Om deze via BE-ALERT verzonden boodschappen te ontvangen, moet u zich op voorhand inschrijven.
Via deze inschrijving, kunt u verwittigd worden via spraakbericht op uw vaste of mobiele telefoon, sms op uw mobiele telefoon, tekstboodschap via e-mail of tekstboodschap via fax.
De overheden (gemeenten / provincies) kunnen eveneens automatisch alarmeringsboodschappen sturen via hun website, Facebook- en Twitter-accounts.

Wij raden u aan om de officiële pagina's van de gemeente te volgen.
Voor meer info kan u altijd terecht in het gemeentehuis, bij Philip Peetersille 016/76 87 40 en bij Linda Cornu 016/76 87 50.