Personeelsdienst

De personeelsdienst is een gemeenschappelijke dienst voor gemeente en OCMW.
De personeelsdienst staat het bestuur bij in zijn betrachting om een modern en efficiënt personeelsbeleid te voeren, met oog voor het welzijn van alle personeelsleden.

Rechtspositieregeling (RPR) personeel gemeente
(gecoördineerde versie GR 12.03.2019)
Aanpassing RPR - goedkeuring GR 12.03.2019
Aanpassing RPR - goedkeuring GR 22.01.2019
Aanpassing RPR - goedkeuring GR 17.12.2019
Rechtspositieregeling (RPR) personeel algemene diensten OCMW (gecoördineerde versie RMW 12.03.2019)
Aanpassing RPR - goedkeuring RMW 12.03.2019
Aanpassing RPR - goedkeuring RMW 17.12.2019
Rechtspositieregeling (RPR) personeel woonzorgcentrum OCMW
(gecoördineerde versie RMW 21.11.2018)
Aanpassing RPR - goedkeuring RMW 17.12.2019

Vacante betrekkingen worden steeds bekendgemaakt via deze website en worden, afhankelijk van de functie, eveneens verspreid via diverse andere gespecialiseerde kanalen. Alle sollicitaties, ook spontane mogen aan de personeelsdienst worden gericht.

Meer informatie en contact:

Algemeen e-mailadres:  
personeelsdienst@gemhoegaarden.be
personeelsdienst@ocmwhoegaarden.be 

Diensthoofd
Manuela NOE  
Tel:  016 808 787 
e-mail: manuela.noe@ocmwhoegaarden.be

Medewerker
Veerle DROSSART 
Tel:  016 808 788
e-mail: veerle.drossart@ocmwhoegaarden.be