Wat u moet weten !

Geplande asfalteringswerken  Lees meer
Problemen watertoevoer Meldert   Lees meer
ERFPACHTVERLENING SITE JONGENSSCHOOLSTRAAT OUTGAARDEN (recreatiezone) : oproep tot kandidaat-erfpachters   Lees meer
20 jaar composteerinstallatie: gratis rondleiding 29 juni  Lees meer
Afvalcontainers: deksel dicht is verplicht !   Lees meer
meer nieuws

 

ERFPACHTVERLENING SITE JONGENSSCHOOLSTRAAT OUTGAARDEN (recreatiezone) : oproep tot kandidaat-erfpachters

De gemeenteraad heeft op dinsdag 14 juni 2016  beslist om de voormalige voetbalinfrastructuur in erfpacht te geven.
Voetbalclub Out-Hoegaarden verlaat deze site, aangezien al de activiteiten van de club gecentraliseerd worden in Hoegaarden-centrum. Deze site met gebouwen en een oppervlakte van bijna 3 ha biedt heel wat mogelijkheden voor activiteiten in de recreatieve sector.

Raadpleeg hier het ontwerp van de erfpachtovereenkomst en het schattingsverslag.

Voor nadere inlichtingen in verband met dit dossier kunt u terecht bij Bart Hendrix, gemeentesecretaris  016 76 87 00 - bart.hendrix@gemhoegaarden.be

De kandidaatstellingen moeten ten laatste op 31 juli 2016 ingediend worden bij de gemeentesecretaris (eventueel digitaal).  De kandidatuur omvat een omschrijving en presentatie van het inhoudelijk project en een aanbod voor het jaarlijks canon = vergoeding. Aanbod canon in dubbel gesloten omslag is verplicht. Op de binnenste omslag wordt vermeld : erfpacht Jongensschoolstraat - aanbod jaarlijks canon. 


BEGRAAFPLAATSEN 

 Meer informatie over herinrichting begraafplaatsen.


Sluitingsdagen gemeentehuis

De gemeente- en OCMW-diensten zijn gesloten op:

Maandag 11 juli 2016 (Feestdag van de Vlaamse Gemeenschap)
Donderdag 21 juli 2016 (Nationale Feestdag)
Vrijdag 22 juli 2016 (brugdag)