Bekendmaking omgevingsvergunning

Openbaar onderzoek

Hoek Stoopkensstraat - Tiensestraat van 19 september tot en meet 18 oktober 2019 

Tiensestraat 82 van 19 september tot en met 18 oktober 2019 

Hauthem 81C van 12 augustus tot en met 10 september 2019 

Kloosterstraat 29C en 29D van 3 juli tot en met 1 augustus 2019

Outgaarden, Hoksem - Windpark E40 van 24 juni tot en met 23 juli 2019

Landbouwwegen en landbouwpaden ikv ruilverkaveling Willebringen van 2 mei tot en met 31 mei 2019

Fietspad tussen Willebringen en Kumtich van 2 mei tot en met 31 mei 2019

Beslissing 

Gemeenteplein 3 - 2 september 2019

Jongensschoolstraat 2B - 2 september 2019

Nerm 55 - 26 augustus 2019 

Bleyveldstraat 2 - 12 augustus 2019

Rommersom 15A, 22 en 22B - 12 augustus 2019

Ernest Ourystraat 25 - 12 augustus 2019

Molenstraat 43 - 29 juli 2019 

Gasthuisstraat 24 - 15 juli 2019 

Gaatstraat 9 - 15 juli 2019 

Nerm 73 - 15 juli 2019 

Koning Albertlaan 1 - 15 juli 2019 

Elst 56 - 15 juli 2019 

Walestraat naast 23 - 3 juli 2019 stilzwijgende weigering 

Residentie Das / Kauterhof - 28 juni 2019

Hoelenbergstraat 13-15 - 28 juni 2019 

Sint-Jansstraat 10-12 - 28 juni 2019

Tiensestraat 117 - 17 juni 2019 

Doelstraat 29 - 17 juni 2019 

Stoopkensstraat 113 - 17 juni 2019

Nerm 131 - 3 juni 2019 

Bleystraat 29 - 3 juni 2019

Bostsestraat 8 - 3 juni 2019

Dumontstraat 30 - 27 mei 2019

Brouwerij Lorierstraat 29 - 13 mei 2019 

Kalverstraat 12 - 13 mei 2019 

Nerm 97 - 13 mei 2019 

Hoogstraat 4 - 13 mei 2019

Bleyveldstraat 16 - 6 mei 2019

Paenhuysbeekstraat 3 - 6 mei 2019

Koningin Astridstraat 66 - 6 mei 2019

Aktename melding

Hoegaarden Infra Brouwerij Loriers - 13 mei 2019 

Jongensschoolstraat 19 - 13 mei 2019

Andere openbare onderzoeken

De OVAM stelt een nieuw Vlaams uitvoeringsplan voor kunststoffen voor. 

De belangrijkste uitgangspunten voor het nieuw voor te stellen uitvoeringsplan zijn minder en efficiënt gebruik van kunststoffen, het creëren van een duurzame recyclagemarkt voor kunststoffen, het stimuleren van kunststofrecyclaat als een volwaardige grondstof, het inzetten op kennis- en datavergaring en de voorbeeldrol van overheden via een circulair aankoopbeleid.

De ontwerptekst doet een voorstel naar beleidsvisie en acties gedurende de komende 5 jaar om de eerste stappen te zetten in de richting van een meer circulaire kunststoffeneconomie.

Vanaf 15 juli tot en met 1 oktober 2019 ligt dit ontwerpplan voor in openbaar onderzoek. Gedurende de looptijd van het openbaar onderzoek kan iedereen bezwaren of opmerkingen op dit ontwerpplan schriftelijk overmaken aan de OVAM. Dit kan via het volgende mailadres: ontwerpkunststoffenplan@ovam.be of op het adres van de OVAM, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen.
 

Waterbeleidsnota 2020-2025 - van 19 december 2018 tot en met 18 juni 2019
 

Wijziging Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval -2 - van 14 januari tot en met 13 maart 2019