Lijst van besluiten met beknopte omschrijving vast bureau

Wilt u inzage krijgen in de besluiten die op deze lijst zijn vermeld, neem dan contact op met de algemeen directeur Bart Hendrix
Wilt u een klacht indienen tegen een genomen besluit, neem dan contact op met de toezichthoudende overheid

Maandag 2 januari 2019                                       
Maandag 7 januari 2019                                                                                 
Maandag 14 januari 2019                                                                               
Maandag 28 januari 2019
Maandag 4 februari 2019
Maandag 11 februari 2019 om 20 u
Maandag 18 februari 2019 om 20 u
Maandag 25 februari 2019 om 13 u