Lijst van besluiten met beknopte omschrijving OCMW-raad

Wilt u inzage krijgen in de besluiten die op deze lijst zijn vermeld, neem dan contact op met de algemeen directeur Bart Hendrix
Wilt u een klacht indienen tegen een genomen besluit, neem dan contact op met de toezichthoudende overheid

14 januari 2020 aansluitende op gemeenteraad
11 februari 2020 aansluitende op gemeenteraad
10 maart 2020 aansluitende op gemeenteraad
21 april 2020 aansluitende op gemeenteraad
12 mei 2020 aansluitende op gemeenteraad
9 juni 2020 aansluitende op gemeenteraad
8 september 2020 aansluitende op gemeenteraad
13 oktober 2020 aansluitende op gemeenteraad
10 november 2020 aansluitende op gemeenteraad
8 december 2020 aansluitende op gemeenteraad

2 januari 2019, bekendgemaakt 16/1/2019
22 januari 2019, bekendgemaakt 29/1/2019 
12 maart 2019, bekendgemaakt 19/3/2019
23 april 2019, bekendgemaakt 08/05/2019  
4 juni 2019, bekendgemaakt 07/06/2019 
10 september 2019, bekendgemaakt 16/09/2019 
8 oktober 2019, bekendgemaakt 15/10/2019 
12 november 2019, bekendgemaakt 20/11/2019 
17 december 2019, bekendgemaakt 23/12/2019

De agenda en de notulen van de zittingen van de raad voor maatschappelijk welzijn worden eveneens gepubliceerd. Klik hier