Lijst van besluiten met beknopte omschrijving College

Wilt u inzage krijgen in de besluiten die op deze lijst zijn vermeld, neem dan contact op met de algemeen directeur Bart Hendrix
Wilt u een klacht indienen tegen een genomen besluit, neem dan contact op met de toezichthoudende overheid

 

Maandag 7 januari 2019 20 u                                       
Maandag 14 januari 2019 13 u                                                                                 
Maandag 21 januari 2019 20 u                                                                                
Maandag 28 januari 2019 13 u