Milieuraad Hoegaarden (MARH)

De Milieuraad (MAR) heeft tot doel het maatschappelijk draagvlak voor het milieu- en natuurbeleid te verbreden. De Milieuraad Hoegaarden (MARH) adviseert het gemeentebestuur over het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid.

Hier kan u de 'statuten' vinden.

Lees hier het laatste goedgekeurde verslag.

Hebt u vragen of tips voor deze raad contacteer dan:

De voorzitter:
Bert Winnen - 0495/51 06 56 - bert.winnen@winergy.be

De bevoegde schepen: 
Marleen Lefevre - 0474/86 09 15 - marleen.lefevre@gemhoegaarden.be

De bevoegde ambtenaar (secretaris): 
Gitta Horemans - 016/76 87 40 - milieudienst@gemhoegaarden.be