GBC = gemeentelijke mobiliteitscommissie

De GBC is een multidisciplinair en beleidsdomeinoverschrijdend overlegforum waarin de betrokken partners samen mobiliteitsknelpunten onderzoeken en voorstellen tot oplossingen uitwerken.

De GBC wordt opgericht bij besluit van de gemeenteraad, d.d. 08.10.2013.

Meer informatie: Dienst mobiliteit
Elke Vandeplas
016 76 87 30 
elke.vandeplas@gemhoegaarden.be