Inspraak 

Digitale ideeënbus

De ideeënbus is het algemeen aanspreekpunt voor al uw suggesties en meldingen die verband houden met de gemeentelijke dienstverlening. Gebruik het online-registratieformulier in het e-loket. De ingezonden ideeën worden behandeld door de leden van het managementteam.

Klachtenreglement

Het gemeentebestuur en haar medewerkers streven steeds naar een kwaliteitsvolle dienstverlening, klantvriendelijkheid, een vlotte afhandeling van aanvragen en dossiers ... Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Heeft u een klacht? Laat het ons weten! We zien klachten als feedback voor het verbeteren van de werking van de gemeente.

De gemeente en het OCMW van Hoegaarden hebben een duidelijke procedure voor klachtenbehandeling. In het reglement klachtenbehandeling staat beschreven wat er precies onder een klacht wordt verstaan, wie de klacht zal behandelen en welke procedure er daarbij gevolgd wordt. Alle klachten worden geregistreerd en gerapporteerd. Uw persoonlijke gegevens worden steeds met de nodige discretie behandeld.

Klachtenreglement
Goedkeuring GR 22.04.2014 - download     RMW 23.04.2014 - download

Klachtenformulier of via het e-loket

 

 Adviesraden

De adviesraden adviseren het gemeentebestuur bij zijn beleid. Advies kan worden gegeven op initiatief van de adviesraad of op vraag van het bestuur. Elke adviesraad heeft een duidelijk afgebakend werkterrein. Het gemeentebestuur houdt meestal rekening met de adviezen van de raden vooraleer het een definitieve beslissing neemt.
Adviesraden zijn ook inspraakraden voor de burger. Hij wordt vertegenwoordigd door leden van verenigingen en organisaties die lid zijn van een adviesraad. Ook kan de inwoner rechtstreeks zijn visie aan bod laten komen in de adviesraden door contact te nemen met de voorzitter van de betrokken adviesraad.
Hieronder vindt u een overzicht van de diverse gemeentelijke adviesraden.

Beheersorgaan bibliotheek

Beheersorgaan gemeenschapscentrum

Beheersorgaan sporthal

Cultuurraad

Gemeentelijke begeleidingscommissie mobiliteit 

GECORO

GROS

Jeugdraad

Landbouwraad

Lokaal overleg kinderopvang

Milieu adviesraad

Seniorenraad

Sportraad